Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Sponsorzy

1. Poland Evangelical Mission – www.polandem.org

Polska Misja Ewangeliczna jest organizacją wolontariuszy, która istnieje w Stanach Zjednoczonych i jej celem jest niesienie ewangelii Chrystusa o zbawieniu, który jest darem łaski dla ludzi w Polsce.

Organizacja ta zajmuje się:

  • zbieraniem finansów dla polskich liderów z różnych chrześcijańskich organizacji,
  • wysyłaniem grup misyjnych, które mają pomagać na obozach chrześcijańskich, włączając grupy skupiające się na budowach kościołów, budynków szkolnych i ośrodków chrześcijańskich,
  • wysyłaniem grup muzycznych, aby zwiastowały ewangelię w szkołach, sierocińcach i więzieniach,
  • wysyłaniem wykładowców biblijnych, aby pomoc w nauczaniu w seminariach biblijnych i na obozach chrześcijańskich.